Dibrova, A., Dibrova, L., Ryabchenko, O. i Zhemoyda, O. (2014) „Ukrainian Prospects in the Space of European Agro-food Trade Based on Quantitative Economic Analysis”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 57–71. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.70.