Jabłońska, L., Kowalczyk, D. i Olewnicki, D. (2014) „Polish Foreign Trade in Ornamental Nursery Plants After the Accession to the EU”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 72–82. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.71.