Kacperska, E. (2014) „The Regional Variation of Foreign Direct Investment in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 83–91. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.72.