Papaelias, T., Hyz, A. i Panagou, V. (2014) „The Developments and Trends of the Agricultural Sector in Greece”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 108–115. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.75.