Pawlak, K. (2014) „Changes in the EU and Global Milk and Dairy Products Market in View of Multilateral Trade Liberalisation”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 123–131. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.77.