Vashchyk, M. i Siudek, T. (2014) „Ecological Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 194–204. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.85.