Wrzesińska-Kowal, J. i Drabarczyk, K. (2014) „Food Production in Poland, Compared to Selected European Union Member States”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 205–214. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.86.