Borowska, A. (2022) „Zmiany w produkcji i handlu zagranicznym miodem w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i świata”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(4), s. 5–25. doi: 10.22630/PRS.2022.22.4.13.