Mrozek, M. (2022) „Indian Agriculture and Rural Economy in Terms of the COVID-19 Pandemic”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(4), s. 35–46. doi: 10.22630/PRS.2022.22.4.15.