Faber, A. i Jarosz, Z. (2023) „Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 23(1), s. 4–18. doi: 10.22630/PRS.2023.23.1.1.