Sobczak-Malitka, W. i Sobczak, E. (2023) „Changes in the Vegetable Oil Market, with Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 23(1), s. 46–57. doi: 10.22630/PRS.2023.23.1.4.