Kozioł-Kaczorek, D. (2013) „A combined muilticriteria procedure for agriculture real estate valuation”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(4), s. 87–93. doi: 10.22630/PRS.2013.13.4.64.