Krzyżanowski, J. (2013) „Small, young, active – some new elements of the CAP reform”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(4), s. 105–114. doi: 10.22630/PRS.2013.13.4.66.