Artyszak, A. (2013) „Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), s. 7–15. doi: 10.22630/PRS.2013.13.3.32.