Białowąs, T. (2013) „Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), s. 16–25. doi: 10.22630/PRS.2013.13.3.33.