Czyżewski, A. i Kułyk, P. (2013) „Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011)”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), s. 55–64. doi: 10.22630/PRS.2013.13.3.37.