Kacperska, E. (2013) „Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), s. 104–116. doi: 10.22630/PRS.2013.13.3.42.