Krzyżanowski, J. (2013) „Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), s. 145–159. doi: 10.22630/PRS.2013.13.3.46.