Nowaczyk, P. (2013) „Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), s. 172–182. doi: 10.22630/PRS.2013.13.3.48.