Wieliczko, B. (2013) „Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle proponowanego kształtu WPR 2014-2020”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), s. 164–173. doi: 10.22630/PRS.2013.13.1.17.