Kacperska, E. (2015) „Are Polish Agri-food Products Competitive on the EU Market?”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), s. 89–100. doi: 10.22630/PRS.2015.15.4.57.