Kozioł-Kaczorek, D. (2015) „Agricultural Property Market in Norway - Basic Information”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), s. 119–126. doi: 10.22630/PRS.2015.15.4.60.