Laskowska, E. (2015) „Property Tax Systems in Selected European Union Countries and the Proposed Tax Reform in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), s. 127–136. doi: 10.22630/PRS.2015.15.4.61.