Juszczyk, J. (2015) „Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), s. 49–60. doi: 10.22630/PRS.2015.15.3.37.