Pawlak, K. (2015) „Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), s. 112–123. doi: 10.22630/PRS.2015.15.3.43.