Cymanow, P. i Florek-Paszkowska, A. (2015) „Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), s. 26–34. doi: 10.22630/PRS.2015.15.2.20.