Siudek, T. i Drabarczyk, K. (2015) „Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), s. 128–139. doi: 10.22630/PRS.2015.15.2.29.