Czyżewski, A. i Kryszak, Łukasz (2015) „Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), s. 21–32. doi: 10.22630/PRS.2015.15.1.2.