Parlińska, M. (2015) „Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), s. 77–83. doi: 10.22630/PRS.2015.15.1.8.