Krzyżanowski, J. (2011) „Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), s. 125–128. doi: 10.22630/PRS.2011.11.4.68.