Czyżewski, A. i Kułyk, P. (2011) „Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), s. 16–25. doi: 10.22630/PRS.2011.11.2.22.