Dibrova, A., Dibrova, L. i Krylov, Y. (2011) „Domestic Support of Livestock Production in Ukraine”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), s. 54–62. doi: 10.22630/PRS.2011.11.1.6.