Czyżewski, A. i Kułyk, P. (2012) „Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), s. 37–46. doi: 10.22630/PRS.2012.12.4.54.