Gajewska, M. (2012) „Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), s. 17–24. doi: 10.22630/PRS.2012.12.2.17.