Szczukocka, A. (2012) „Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), s. 114–122. doi: 10.22630/PRS.2012.12.2.27.