Krzyżanowski, J. (2010) „Are export refunds necessary?”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(3), s. 41–46. doi: 10.22630/PRS.2010.10.3.31.