Majewski, J. (2009) „Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, s. 110–118. doi: 10.22630/PRS.2009.9.59.