Pietrzykowski, R. (2009) „Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, s. 140–147. doi: 10.22630/PRS.2009.9.62.