Zawojska, A. (2009) „Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, s. 202–215. doi: 10.22630/PRS.2009.9.68.