Rokicki, T. (2009) „Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, s. 164–173. doi: 10.22630/PRS.2009.8.44.