Mrówczyńska-Kamińska, A. (2008) „Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, s. 96–108. doi: 10.22630/PRS.2008.5.69.