Rak, A. i Mirończuk, A. (2008) „Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, s. 144–152. doi: 10.22630/PRS.2008.5.74.