Wicki, L. (2008) „Finansowanie hodowli roślin w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, s. 182–193. doi: 10.22630/PRS.2008.5.78.