Rokicki, T. (2007) „Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, s. 106–113. doi: 10.22630/PRS.2007.2.25.