Siudek, T. (2007) „Impact of agricultural development on economic and financial situation of cooperative banks in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 1, s. 69–79. doi: 10.22630/PRS.2007.1.9.