Sadiq, M., Salihu, M. i Sani, B. (2024) „Prospects of Small-Scale Rice Processing Enterprise among Beneficiaries of Microfinance Loan in Nigeria’s Jigawa State”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(2), s. 4–21. doi: 10.22630/PRS.2024.24.2.5.