Chmielewski, Łukasz (2024) „Sytuacja podażowa w sektorze kakao w Ghanie w latach 2016 2022 i jej potencjalny wpływ na import kakao do Polski”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(2), s. 22–36. doi: 10.22630/PRS.2024.24.2.6.