Petkun, H., Matryniuk, O., Melnyk, V. i Nedosekov, V. (2024) „Assessing the Level of Knowledge of Ukrainian Consumers Regarding Cows’ Welfare on Dairy Farms”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(2), s. 37–48. doi: 10.22630/PRS.2024.24.2.7.