[1]
A. Zalewski, „Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018”, PRS, t. 20, nr 1, s. 78–87, mar. 2020.