[1]
D. Pasińska, „Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi”, PRS, t. 19, nr 4, s. 80–92, grudz. 2019.